Đa dịch vụ cho người dân. (CÔ-VTN)

Nga và Việt nam có vị trí tương tự về vấn đề quan trọng. phát triển thế giới kết quả của mối quan hệ thân mật giữa hai quốc gia đã trở thành một quan tâm tăng lên Người việt để Nga và sự gia tăng ổn định trong dòng chảy của những người di cư vào nước. Mỗi năm nhiều Người dân đến với Nga không phải chỉ dành cho du lịch mục đích, nhưng cũng được giáo dục, tìm kiếm công việc kinh doanh.

 

 

ĐỌC HƠN…